Comisii de specialitate

 Președinte comisie: Barstan Filoftteia

 Secretar comisie: Penciu Ioan Radu

 Membrii comisie: Ignat Ioan Valerian, Lazăr Ioan, Vlad Ioan

Președinte comisie Andreș Cristina

Secretar comisie Bobar Viorica

Membrii comisie Pușcău Ana

Președinte de comisie: Giurgiu Gheorghe Nicolae

Secretar comisie: Man Bogdan Radu

Membrii comisie: Cîmpean Ioan, Popa Vasile, Țîrc Dumitru