Cultură şi învăţământ

La nivelul comunei Lupsa funcţionează 2 cămine culturale, respectiv Lupşa cu un număr de 250 locuri, starea acestuia fiind satisfăcătoare şi căminul cultural Muşca cu un număr de 150 locuri, starea acestuia fiind satisfăcătoare.
 
Este necesar să se prevadă în viitorul apropiat construirea unui cămin cultural şi în satul Valea Lupşii.
Evenimente din calendarul localităţii: la nivelul comunei sunt organizate bilunar târguri pentru animale şi mărfuri, în special acestea fiind fixate în zile de sărbători religioase.
 
Biblioteca comunală cu un nr. de peste 16.000 volume.Cu scopul antrenării unui număr însemnat de cititori la activitatea de lectură în cadrul bibliotecii şi în colaborare cu alte instituţii de cultură de pe raza comunei Lupşa se desfăşoară puţine activităţi culturale, a căror menire este slab definită de beneficiari. Din punct de vedere administrativ, biblioteca este o instituţie publică finanţată de la bugetul local, iar fondurile de finanţare sunt nominalizate distinct în bugetul instituţiei tutelare, respectiv Primăria comunei Lupşa.