Biblioteca comunală

Biblioteca comunală
FOTO:


 Biblioteca comunală este o instituție publică, de cultură, a cărui  scop principal este de a organiza,  a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice  pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

Biblioteca comunală cuprinde un nr. de peste  5.000 volume. Accesul la colecţiile de cărți este gratuit.

Din punct de vedere administrativ, biblioteca este o instituţie publică,  finanţată de la bugetul local, iar  fondurile de finanţare sunt nominalizate distinct în bugetul instituţiei tutelare, respectiv Primăria comunei Lupşa.

Biblioteca comunei Lupșa a fost creată în anul 1949, fiind dotată cu un număr foarte mare de cărți, în special literatură beletristică. Biblioteca a organizat multe acțiuni de popularizare a unor cărți valoroase și de cinstire a marilor scriitori români.

În anul 1964 pentru rezultate deosebite, biblioteca a fost distinsă cu diploma de  ‘’ Biblioteca fruntașă pe regiunea Cluj’’ .

În data de 19 septembrie 1965, i se acordă Premiul l pe țară în cadrul Concursului Național  bienal al bibliotecilor sătești. 

Inventar Biblioteca comunei Lupșa-click aici