Parohii și biserici

Parohii și biserici
FOTO:


     

Biserica Sf Nicolae de la Manastirea Lupșa

Biserica Sf Nicolae a fost edificată în anul 1429. În jurul acestei biserici s-a dezvoltat un complex mănăstiresc ce cuprinde chilii, o școală ce pregătea cântăreții bisericești, precum și o școală de pictură.

Se consideră că vechea mănăstire este creația familiei cneziale, Cândea de Lupșa.

Construcția bisericii este realizată în întregime din lemn pe fundație de piatră. Nava bisericii și altarul sunt din lemn de gorun iar acoperișul și turnul, din brad. Față de alte construcții similare, pereții sunt mai înalți. Acoperișul bisericii, este și el foarte înalt, asemenea caselor moțești.  Naosul  a avut inițial formă semicilindrică fiind înlocuit în anul 1694 cu unul plat, în spirit renascentist.

 Pronaosul a apărut în anul 1810, cand s-a ridicat turnul clopotniță peste partea vestică a clădirii și s-a despărțit de naos printr-un zid cu ușă la mijloc,

(foto Biserica Sf Nicolae-Lupsa)

 Din tezaurul mănăstirii amintim:

 • Tetraevanghelul Moldovenesc din epoca lui Ștefan cel Mare
 • Praxiul lui Coresi, donat la 1884 Academiei Române
 • Pravila lui Matei Basarab (1652)
 • Apostolul buzoian (1704)
 • Penticostar de Râmnic (1767) dăruit bisercii din Hădărău.

(foto Mănăstirea Lupșa)

În ceea ce privește hramul, biserica este menționată in documente, cel mai vechi provenind din anul 1723, ca avand hramul Sf Nicolae. În data de 14 septembrie 1980, manastirea a primit hramul Înălțarea Sfintei Cruci, cand Prea-Sfințitul Emilian al Alba-Iuliei a așezat Hrisovul și Sfintele Moaște în piciorul Sfintei Mese.

Este important de amintit faptul că la sărbătoarea hramului mănăstirii din anii 1782-1784 a fost prezent însuși Horea.

 (Sabin Andrieș. Biserica Sfântul Nicolae de la Mînăstirea Lupșa,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp-524--528)           

  Biserica Sfântul Gheorghe          

Biserica Sfântul Gheorghe a fost edificată în anul  1421. Legenda spune ca  biserica a fost construită pe urmele zidurilor unei alte biserici mai vechi.

Biserica Sfântul Gheorghe este construită în doua etape, în anul 1421 s-a edificat naosul și altarul iar in anul 1810 s-a alipit pronaosul pe care s-a înălțat turnul-clopotniță și  pridvodul.

Între anii 1810 și 1813 a fost construită bolta altarului, și s-a făcut un  nou iconostat cu arcul de triumf.

Pictura bisericii a cunoscut trei etape. Prima etapa a inceput în secolul XV-XVl, a doua etapă este realizată în anul 1750 cand ese realizată o pictură tradițională, cu influențe brâncovenești.  A treia etapă are loc în anul 1810 când s-a adăugat pronaosul.

În anul 1979 în biserică s-au conservat mai multe icoane de lemn, , dintre care cea mai veche este Isus Pantocrator, cu suport și decor în relief aurit din secolul XV-lea, refăcută în 1810.

(Biserica Sf. Gheorghe - Lupșa )

 Dintre tipăriturile valoroase amintim:

 • Noul Testament de la Bălgrad ( 1648)
 • Chiriacodromionul (1699)
 • Octoih (1708)
 • Evanghelie (1723)
 • Penticostar(1742)
 • Triod(1761)
 • Evanghelie (1776)
 • Cazanie (1781)
 • Minei (1781)
 • Octoih(1792)
 • Liturghier(1808)

     (Sabin Andrieș. Biserica Sfântul Nicolae de la Mînăstirea Lupșa,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp-528--531)