Anunț concurs recrutare, pe durată nedeterminată, Inspector, clasa l, grad profesional debutant.