Discursul primarului Dănuț Vasile Bârzan cu ocazia manifestării de comemorare a eroilor la ,,Monumentul de la Vința''.

Discursul primarului Dănuț Vasile Bârzan cu ocazia manifestării de comemorare a eroilor la ,,Monumentul de la Vința''.
FOTO:


  

DISCURSUL PRIMARULUI:

 

Preacucernici Părinți, Distinse Oficialităţi, Dragi Invitați: Ne exprimăm, ca și în alte dăți, profunda noastră recunoștință și prețuire pentru toți cei care și-au îndeplinit cu prețul vieții, în toate timpurile și ori de câte ori a fost nevoie, misiunea pe care țara le-a încredințat-o.

Pentru mulți, județul Alba și, în consecință, Comuna Lupșa înseamnă istorie. Caracterul județului Alba îl definesc câteva nume mari despre care învățăm la școală încă din clasele mici. Nume care au marcat soarta acestui ținut pe care noi îl numim Țara Moților, mai precis Avram Iancu, Horia, Cloșca și Crișan. 

Ne afăm aici pentru a marca răscoala țăranilor iobagi din Transilvania izbucnită în anul 1784 cunoscută ca și răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan și în mod special a-l comemora pe Gheorghe CRIȘAN (Marcu GIURGIU pe numele său adevărat) care a fost prins pe aceste meleaguri la 30 ianuarie 1785.

„Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, reprezintă o acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. La ea au participat iobagi români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și statului, mineri din Munții Apuseni și ocnele din Maramureș, meșteșugari, preoți etc. Răscoala a pus în discuție statutul de tolerați al românilor, ceea ce i-a conferit un caracter național."

Se desprinde importanța istorică a anului 1784 în viața poporului român și îndeosebi a ardelenilor, cu accent pe moți. Monumente se regăsesc amplasate și în localități precum Albac, Baia de Criș, Brad, Buceș, Crișcior, Curechi, Gurahonț, Hălmagiu, Horia, Mesteacăn, Mihăileni, Ribița, Vălișoara, realizate la inițiativa celor care au ținut să comemoreze desfășurarea celei mai mari răscoale din Munții Apuseni.

Oamenii acestor munți, mineri și lemnari, ciobani și plugari, meșteșugari și negustori au dat vieții și istoriei imens și au primit puțin, ei fiind timp de secole copiii suferinței. Curajul lor în vremurile grele ce au trecut i-au înscris între eroii neamului.

Moții și-au făcut cunoscute întregii lumi dorințele și năzuințele de secole, de a trăi liberi și egali în drepturi ca națiune. De aceea ne dorim ca odată cu Slujba de Sfințire a acestui monument să marcăm prima ediție a acestor manifestări care să rămână un eveniment local, presărat la răspântii de drumuri, pentru a prezenta călătorului un minunat capitol de istorie, într-o impresionantă carte veșnic deschisă cu filele și slovele de piatră.

Satele și oamenii alcătuiesc o singură inimă, o singură voce, o singură forță: ,,MOȚII – pumnul Ardealului, forța care și-a urmat eroii." Aceste locuri pot fi văzute numai aici. Vorba lor e chiotul izvoarelor, foșnetul pădurilor și umbra norilor. O adevărată imagine de ansamblu, Gemenele, Suligata, Poinița, Hărăgușul, Muntele Mare, va rămâne un peisaj de neuitat pentru cei care ajung pe aceste meleaguri.

Între localitățile moțești străvechi cu o puternică însemnătate patriotică, culturală și spirituală, comuna Lupșa și-a câștigat un loc bine meritat.

Prin manifestările dedicate lui Horia, Cloșca și Crișan a implicării lupșenilor în evenimentele respective dorim să aducem un omagiu înaintașilor noștri, făuritori de neam și țară, care s-au jertfit pentru noi și pentru patrie.

Fie ca cele mai bune gânduri să ne îndrume spre realizarea binelui comun.

Așa să ne ajute Dumnezeu!