Anunț privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură.