Informații publice

Persoana desemnată cu protecția datelor cu caracter personal, este doamna Cioica Felicia Veturia, compartiment stare civilă, telefon 0752035422, e-mail primaria_lupsa@yahoo.com 

Dispoziția nr 89