Informații publice

Persoana desemnată cu protecția datelor cu caracter personal , este doamna Cioica Felicia Veturia, compartiment stare civilă, telefon 0752035422, e-mail primaria_lupsa@yahoo.com

Dispozitia 119

Inspector Rîșteiu Verginia Maria 

 

E-mail: asistentasociala@primarialupsa.ro

            relatiipublice.primarialupsa@yahoo.com