Stema comunei Lupșa

Stema comunei Lupșa

Stema oficială a comunei Lupșa a fost aprobată de către  Consiliul Local al  prin HCL 49/31.08.2012 și adoptată de Guvern prin Hotărârea nr 71/2015. 

Descrierea heraldică a stemei

Stema  se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În dreapta, în câmp albastru, se află o biserică de argint cu pronaosul și naosul formând corpul principal; altarul de dimensiuni mai mici și în formă pentagonală este alipit de corpul principal; corpul principal și cel al altarului au acoperișul în două ape; deasupra pronaosului se află un turn clopotniță cu galerie deschisă, acoperită cu un coif prelungit terminat cu o cruce; biserica are două ferestre la altar și două ferestre și o ușă la naos.

În partea stângă, în câmp de argint, se află un brad verde.

În vârful scutului, în câmp roșu, se află o gură de mină de argint cu două ciocane de minerit, tot din același metal, așezate în săritoare.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate stemei

Biserica reprezintă mănăstirea din localitate datând din anul 1429.

Bradul verde evocă bogăția silvică a zonei.

Gura de mină cu cele două ciocane de minerit simbolizează ocupația principală a locuitorilor mineritul.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.