Lupșeni de frunte

Lupșeni de frunte

    Dr Petru Șpan (1860-1911) Întâiul cărturar lupșean de talie națională

Petru Șpan sa  născut la data de 4 iunie 1860, în comuna Lupșa, într-o familiede țărani fruntași.  A terminat facultatea de teologie în anul 1884, și timp de doi ani și-a continuat studiile în istorie și filosofie la Viena.

La data de 2 ianuarie 1885 este ales secretar al Societății Academice ‘’România Jună ’’ din Veneția.

În anul 1886 devine întâiul doctorand roman al școlii herbartiene de prestigiu de la Jena.

A condus activitatea Societății literare a secției pedagogice a Institului, a fost vicepreședinte a Reuniunii învățătorilor din districtul Sibiu, a fost preocupat de înfințarea  ‘’Asociației profesorilor secundari de la școlile române din Ardeal’’’

A prelucrat ‘’Abecedarul’’ și ‘’Cărți de citire’’ scrise de I Popescu.

A elaborat manualele proprii 

                                         Poveștile pentru anul prim școlar 

                                         Lecțiuni după treptele formale ( 1901)

                                         Poveștile în educația școlară (1905)

                                         Noul Abecedar (1904, 1905)

                                         Cartea a ll-a (1905, 1907)

                                          Lecții de psihologie (1905-1906) 

                                           Lecții de pedagogie (1909) etc 

 A colaborat la presa timpului 

                                             Foaie pedagogică,

                                             Vatra Școlară-prin care și-a făcut cunoscute ideile pedagogice în cercurile largi ale învățătorilor.

                                             Biserica și Școala

                                             Școala și familia

                                             Foaia școlastică

                                             Tribuna

                                             Telegraful român

                                             Gazeta Transilvaniei

                                             Țara noastră

                                             Transilvania etc.

   A murit la data de 14 martie 1911 la Sibiu.

   Ideile sale pedagogice, în cea mai mare parte valabile și actuale, moderne chiar, constituie un bun de mare valoare al școlii românești.

            (Dr Petru Șpan, întâiul cărturar de talie națională, Sabin Andrieș,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, p 664 )        

   

Pr. Dr.Coriolan Sabău (1897-1974) Patriarhul Moților

În amintirea lupșenilor, părintele Coriolan a rămas ca fiind primul mare intelectual al comunei Lupșa și cel mai mare duhovnic din zona Apusenilor.  Ioan Vlad îl descrie ca fiind ‘'un trudnic slujitor al Domnului, un teolog desăvârșit, un duhovnic cu har, și peste toate, un doctor de suflete, un înțelept în toate ale vieții, la care veneau oamenii cu toate necazurile și durerile lor ca la un oracol antic sau ca la un Daniel Sihastru al Muntelui Mare   ’’

Lupșenii de pretutindeni îi cinstesc  amintirea și ii poartă o deosebită recunoștiință pentru înțelepciunea sa, pentru reperele lui valorice , rezoluțiile lui la problemele vieții și pentru noblețea lui.

(Preotul Dr Coriolan Sabău, Patriarhul Moților, Ioan Vlad , în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp 675-682)

Pamfil  Albu (1908-1990)

  Sa născut la data de 20 iunie 1908, într-o familie de țărani harnici și muncitori.

  A fost învățător în satul natal,  unde a dat dovadă de o înaltă conștiință profesională și de o pasiune deosebită. În  amintirea foștilor elevi, dascălul Pamfil Albu a rămas ca un adevărat luptător pe tărâmul muncii culturale.

 A organizat  societatea Tinerimea, prima societate de cultură din Țara Moților.  De asemenea, a fost deputat in Cosiliul popular și a participat activ la toate evenimentele importante din comună.

 În anul 1937, a pus bazele unui  muzeu, avand la baza o singură colecție de obiecte adunate cu trudă de către socrul sau, Sebastian Ciapa. În prezent, Muzeul Etnografic, astăzi unic în România, și poate chiar și în lume, cuprinde o colecție de 8 mii de obiecte, cea mai mare parte provenind din donațiile făcute de fii satului iar o alte parte cumpărate.

            (Pamfil Albu, creatorul Muzeului Etnografic din  Lupșa,, Sabin Andrieș, în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp 688-691 )           

Gheorghe Vlad

 Dr Gheorghe Vlad este medic primar oftalmolog, colonel, doctor în medicină, comandant al Spitalului Militar de Urgență Sibiu și un mare specialist cu o popularitate deosebită atât în țară dar mai ales în străinătate.

 Este   cel dintâi medic titrat român, cu studii superioare la bază.  S-a implicat în revoluția lui Horea, a contribuit la redactarea  Supplex Libellus Valachorum, a înființat în anul 1974, Societatea filozoficească, și a publicat o serie de lucrări în domenii diverse.

  (Gheorghe Vlad, sau arta de  a face lumină din rană, durere  și întuneric, IOAN VLAD,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp 711-717 )            

 Dr ing. Petru Șerban    

S-a născut la data de 18 iunie 1947, la Lupșa-Cristian.

Ca specialist si expert român a lucrat pentru UNESCO între anii 1996 și 1998 ca vicepreședinte ale Consiliului Interguvernamental al Programului Internațional de Hidrologie, și a fost raportor al Comisiei de Hidrologie al Organizației  Meteorologice Mondiale.

 A elaborat și a publicat în volum zece lucrări, dintre care patru ca autor unic, restul în colaborare.

A fost:

         membru în conducerea Centrului European de Reconstrucție Ecologică a Râurilor

         membru al grupului de experți din  cadrul Comisiei pentru protecția  fluviului Dunărea

         expert al organizației Meteorologice Mondiale

         vicepreședinte al Comitetului Național Român pentru  Programul Hidrologic Internațional al UNESCO

          membru al Comisiei Hidrologice  de Suprafață a Asociașiei Internaționale de Hidrologie Științifică

          membru al Academiei de științe din New York

          membru al Comisiei de Hidrologie și Limnologie a Academiei Române

          membru al Grupului de lucru Coridorul Verde al Dunării Inferioare

A primit numeroase premii și distincții dintre care amintim

           Premiul Gh Munteanu Murgoc, al Academiei Române-1991

           Premiul Ștefan Hepites, al Academiei Române - 1996

           Includerea în topul celor 500 oameni de știință ai anului 2005

            (Petru Șerban, unul din primii 500 oameni valoroși ai planetei 2005, Ioan Vlad ,  în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp 718-720)            

Dr ing. Viorel Șerban

Dr ing Viorel Șerban este inginer de formație, mare creator și inventator în științe tehnice, cercetător științific cu o amplă activitate și recunoaștere națională și internațională.     

                      Pentru meritoasa sa activitate a primit

                      Două premii AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România)2002, 2003

                      Premiul special al juriului AICPS în anul 2006

                      Diploma și medalia de bronz la Salonul  internațional de inventică de la Geneva, 2001              

                      Dimploma de merit INVENTICA, 2000

                      Dimploma TROFEUL CREATIVITĂȚII, OSIM 2003/.           

            (Dr ing Viorel Șerban, omul sutelor de invenții, Ioan Vlad în Lupșa aur și oameni, o comună din Țara Moților, coordonator  prof. univ. dr. Ioan Vlad,  vol ll, ed. Pastel, Brașov, 2006, pp 721-724 )