Muntele Mare

Muntele Mare

Muntele Mare asemănător unei imense cupole, este alcătuit din șisturi cristaline precambrian-superior-cambrian, străpunse de intruziuni și granite vechi brodate  pe latura sudică cu calcare cristaline. Vârful muntelui este retezat de suprafața de nivelare Fărcașa, care are suprafaţa de nivelare cu cea mai mare extindere din cadrul Muntelui Mare.

Celalalte suprafeţe de nivelare, Mărișel şi Feneș, au o poziţie periferică, ocupând suprafeţe mult mai mici. Se poate remarca un element specific pentru Muntele Mare şi anume contrastul izbitor dintre  netezimea culmilor şi lățimea mică a văilor care coboară spre Arieș, cum sunt Valea  Caselor și  Valea Lupșii, dar care, neavând o prea mare densitate, nu dau o fragmentare accentuată. Energia mare a pârâurilor ce coboară din munți, energie datorată pantei accentuate, a determinat o deplasare spre sud a Arieşului în rocile moi ale Metaliferilor, imprimând bazinului depresionar Lupşa o pregnantă asimetrie.     

Dintre subunitățile de relief ale Muntelui Mare de pe teritoriul comunei Lupșa se disting Molhașu, Duba, Netedea (1810 m), Vârful Muntelui (1826 m) în partea nordică, și Șerbii, Runcuri Pripora, Vârteju în partea sudică, iar din cadrul Munților Metaliferi, pe teritoriul comunei Lupșa se desfășoară subunitatea cunoscută sub numele de Munții Auriferi, denumire semnificativă bogăției lor în zăcământ auro-argintifer. Alcătuirea petrografică este foarte complexă: roci ale flișului cretacic sunt străbătute de formațiuni vulcanogene (andezite și bazalte). Energia versanţilor este mai redusă, văile ce coboară din munte sunt mai numeroase, imprimând muntelui o fragmentare accentuată. 

Dintre subunităţile de relief ale acestor munţi de pe teritoriul comunei se disting:  Munceluș, Mărgaia înspre nord, Suligata, Semenul, Geamăna, Curmătură, Dealul Piciorului, Ţofu și Ruginiș înspre sud.

Depresiunea Lupșa, unitate de relief situată între Muntele Mare în nord şi Munţii Metaliferi în sud, face parte din şirul de depresiuni din lungul Arieşului.

Depresiunea are o asimetrie pregnantă, datorită afluenţilor viguroşi ai Arieşului ce coboară din Muntele Mare, împingându-l pe acesta spre sud.

În general, înălţimile de pe teritoriul comunei variază între 514 m la nivelul Văii Arieşului şi 1826 m în Vârful Muntele Mare. Munţii Metaliferi au înălțimi mai mici, în jur de 1200-1500 m, fiind şi mai fragmentaţi, în timp ce în Muntele Mare predomină înălțimile de peste 1600 m, fiind şi mai puţin fragmentaţi.